Đăng nhập

Anh Hùng Yếu

Anh Hùng Yếu

[ Cập nhật lúc: 03:28 25/11/2021 ]

38465 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (1 người đã đánh giá)

Nội dung

main là người nhỏ con nhưng giỏi dánh đấm . từ khi chuyển vào trường thì lũ bắt nạt học sinh bị cho ra bã cả . với một thể hình nhỏ bé cùng độ máu chó của mình , anh được gọi với cái tên anh hùng yếu , dùng trí óc của mình đánh lại lũ bắt nạt .

Danh sách chương

chapter 159

18

chapter 158

1260

chapter 157

7

chapter 156

7

chapter 155

9

chapter 154

28

chapter 153

46

chapter 152

33

chapter 151

57

chapter 150

18

chapter 149

50

chapter 148

77

chapter 147

74

chapter 146

1266

chapter 145

1047

chapter 144

45

chapter 143

45

chapter 142

79

chapter 141

75

chapter 140

29

chapter 139

128

chapter 138

860

chapter 137

1240

chapter 136

1282

chapter 135

122

chapter 134

45

chapter 133

42

chapter 132

41

chapter 131

42

chapter 130

42

chapter 129

883

chapter 128

41

chapter 127

41

chapter 126

178

chapter 125

51

chapter 124

44

chapter 123

41

chapter 120

48

chapter 119

44

chapter 118

38

chapter 117

44

chapter 116

698

chapter 115

42

chapter 114

2008

chapter 113

47

chapter 112

49

chapter 111

41

chapter 110

1038

chapter 109

42

chapter 108

46

chapter 107

40

chapter 106

726

chapter 105

43

chapter 104

1605

chapter 103

43

chapter 102

45

chapter 101

46

chapter 100

53

chapter 99

44

chapter 98

45

chapter 97

49

chapter 96

42

chapter 95

970

chapter 94

41

chapter 93

45

chapter 92

45

chapter 91

42

chapter 90

49

chapter 89

41

chapter 88

48

chapter 87

51

chapter 86

41

chapter 85

40

chapter 84

42

chapter 83

38

chapter 82

40

chapter 81

791

chapter 80

55

chapter 79

41

chapter 78

30

chapter 77

37

chapter 76

35

chapter 75

1045

chapter 74

1117

chapter 73

42

chapter 72

44

chapter 71

39

chapter 70

38

chapter 69

38

chapter 68

36

chapter 67

47

chapter 66

38

chapter 65

840

chapter 64

39

chapter 63

53

chapter 62

53

chapter 61

85

chapter 60

53

chapter 59

54

chapter 58

52

chapter 57

53

chapter 56

51

chapter 55

62

chapter 54

57

chapter 53

86

chapter 52

57

chapter 51

748

chapter 50

54

chapter 49

95

chapter 48

51

chapter 47

53

chapter 46

54

chapter 45

50

chapter 44

59

chapter 43

54

chapter 42

52

chapter 41

88

chapter 40

59

chapter 39

203

chapter 38

114

chapter 37

67

chapter 36

86

chapter 35

111

chapter 34

203

chapter 33

186

chapter 32

95

chapter 31

113

chapter 30

193

chapter 29

180

chapter 28

226

chapter 27

208

chapter 26

125

chapter 25

126

chapter 24

219

chapter 23

299

chapter 22

201

chapter 21

234

chapter 20

197

chapter 19

205

chapter 18

290

chapter 17

207

chapter 16

158

chapter 15

190

chapter 14

166

chapter 13

169

chapter 12

154

chapter 11

190

chapter 10

144

chapter 9

150

chapter 8

185

chapter 7

144

chapter 6

146

chapter 5

184

chapter 4

159

chapter 3

157

chapter 2

169

chapter 1

197

0 bình luận