Đăng nhập

Black Clover

Black Clover

[ Cập nhật lúc: 03:28 25/11/2021 ]

3914013 Lượt xem

Đang tiến hành

9.5 (1 người đã đánh giá)

Nội dung

Aster và Yuno đều là trẻ mồ côi bị bỏ lại ở nhà thờ và cả 2 đã luôn bên nhau từ khi đó. Từ nhỏ cả 2 đã cùng hứa rằng sẽ cạnh tranh với nhau xem ái sẽ trở thành Ma Pháp Đế Hoàng. Nhưng khi lớn lên, sự khác biệt đã được thể hiện. Juno là một thiên tài trong khi Aster là một phế vật. Khi 15 tuổi, Juno nhận được một sách ma pháp với hình cỏ 4 lá, trong khi người thường chỉ là cỏ 3 lá còn Aster thì không nhận được gì. Nhưng khi Juno gặp nguy hiểm thì sức mạnh của Aster đã thức tỉnh và cậu nhận được một sách ma pháp có hình cỏ 5 lá, một quyển sách kháng phép thuật. Giờ đây cả 2 người bạn đều bắt đầu hành trình của mình, với cùng một mục đích: trở thành Ma Pháp Đế Hoàng

Danh sách chương

chapter 314

33

chapter 313

141

chapter 312

1519

chapter 311

72

chapter 310

1796

chapter 309

1200

chapter 308

76

chapter 307

114

chapter 306

115

chapter 305

1647

chapter 304

73

chapter 303

961

chapter 302

135

chapter 301

126

chapter 300

1123

chapter 299

116

chapter 298

1025

chapter 297

154

chapter 296

164

chapter 295

1157

chapter 294

167

chapter 293

1154

chapter 292

116

chapter 291

251

chapter 290

143

chapter 289

112

chapter 288

205

chapter 287

115

chapter 286

1076

chapter 285

111

chapter 284

147

chapter 283

108

chapter 282

721

chapter 281

104

chapter 280

104

chapter 279

87

chapter 278

921

chapter 277

88

chapter 276

84

chapter 275

1024

chapter 274

79

chapter 273

68

chapter 272

82

chapter 271

101

chapter 270

106

chapter 269

457

chapter 268

831

chapter 267

333

chapter 266

958

chapter 265

635

chapter 264

316

chapter 263

322

chapter 262

267

chapter 261

713

chapter 260

422

chapter 259

407

chapter 258

678

chapter 257

354

chapter 256

305

chapter 255

269

chapter 254

284

chapter 253

2363

chapter 252

1148

chapter 251

1066

chapter 250

1655

chapter 249

1732

chapter 248

2575

chapter 247

1944

chapter 246

1582

chapter 245

2305

chapter 244

2220

chapter 243

659

chapter 242

2271

chapter 241

2211

chapter 240

2876

chapter 239

2837

chapter 238

2923

chapter 237

2787

chapter 236

3053

chapter 235

3367

chapter 234

3730

chapter 233

2228

chapter 232

2267

chapter 231

2769

chapter 230

2844

chapter 229

2874

chapter 228

2667

chapter 227

2766

chapter 226

3327

chapter 225

2889

chapter 224

3137

chapter 223

3756

chapter 222

3958

chapter 221

4732

chapter 220

2387

chapter 219

5589

chapter 218

7971

chapter 217

6310

chapter 216

5737

chapter 215

5168

chapter 214

4673

chapter 213

2384

chapter 212

3472

chapter 211

3946

chapter 210

4245

chapter 209

5691

chapter 208

4535

chapter 207

4820

chapter 206

5327

chapter 205

2710

chapter 204

6019

chapter 203

6181

chapter 202

3002

chapter 201

2537

chapter 200

2993

chapter 199

2000

chapter 198

1970

chapter 197

1676

chapter 196

1697

chapter 195

1739

chapter 194

1792

chapter 193

3436

chapter 192

1474

chapter 191

2145

chapter 190

1837

chapter 189

1392

chapter 188

1608

chapter 161

957

chapter 160

815

chapter 159

649

chapter 158

595

chapter 157

830

chapter 156

664

chapter 155

650

chapter 142

573

chapter 140

662

chapter 139

722

chapter 7

849

chapter 187

8123

chapter 186

6553

chapter 185

6577

chapter 184

6848

chapter 183

6560

chapter 182

7469

chapter 181

9798

chapter 180

7310

chapter 179

7831

chapter 178

7507

chapter 177

7010

chapter 176

7687

chapter 175

8986

chapter 174

8975

chapter 173

8814

chapter 172

4441

chapter 171

9305

chapter 170

12581

chapter 169

9983

chapter 168

8683

chapter 167

9788

chapter 166

9164

chapter 165

5375

chapter 164

8949

chapter 163

10688

chapter 162

5206

Chapter 161

11183

Chapter 160

11654

Chapter 159

11616

Chapter 158

6778

Chapter 157

12043

Chapter 156

11350

Chapter 155

10704

chapter 154

19527

chapter 153

21621

chapter 152

14069

chapter 151

14581

chapter 150

26667

chapter 149

20905

chapter 148

18929

chapter 147

14479

chapter 146

21515

chapter 145

23062

chapter 144

26437

chapter 143

19355

Chapter 142

19622

chapter 141

21531

Chapter 140

20131

Chapter 139

24540

chapter 138

19034

chapter 137

31768

chapter 136

16599

chapter 135

18147

chapter 134

16255

chapter 133

15813

chapter 132

13994

chapter 131

16856

chapter 130

17062

chapter 129

12668

chapter 128

13732

chapter 127

12926

chapter 126

12881

chapter 125

13001

chapter 124

14955

chapter 123

15341

chapter 122

16294

chapter 121

14657

chapter 120

17263

chapter 119

20150

chapter 118

20998

chapter 117

21811

chapter 116

18727

chapter 115

19059

chapter 114

18622

chapter 113

20580

chapter 112

29248

chapter 111

32517

chapter 110

27391

chapter 109

30355

chapter 108

29960

chapter 107

31401

chapter 106

31875

chapter 105

30014

chapter 104

28868

chapter 103

26957

chapter 102

29484

chapter 101

34826

chapter 100

40051

chapter 99

37791

chapter 98

44064

chapter 97

32280

chapter 96

29572

chapter 95

40898

chapter 94

29456

chapter 93

27475

chapter 92

28531

chapter 91

26848

chapter 90

26846

chapter 89

29543

chapter 88

26866

chapter 87

31250

chapter 86

29522

chapter 85

26008

chapter 84

30417

chapter 83.1

25771

chapter 83

27468

chapter 82

29470

chapter 81

33462

chapter 80

31674

chapter 79

33541

chapter 78

58419

chapter 77

48010

chapter 76

31402

chapter 75

33217

chapter 74

31321

chapter 73

25622

chapter 72

23356

chapter 71

25604

chapter 70

27154

chapter 69

21059

chapter 68

20365

chapter 67

24624

chapter 66

19765

chapter 65

22116

chapter 64

19780

chapter 63

20672

chapter 62

21429

chapter 61

22063

chapter 60

23097

chapter 59

22007

chapter 58

21893

chapter 57

23011

chapter 56

23907

chapter 55

23752

chapter 54

24514

chapter 53

25830

chapter 52

24491

chapter 51

23847

chapter 50

25561

chapter 49

23231

chapter 48

21922

chapter 47

22657

chapter 46

21253

chapter 45

28706

chapter 44

23306

chapter 43

23495

chapter 42

22373

chapter 41

21175

chapter 40

22092

chapter 39

22222

chapter 38

22420

chapter 37

21846

chapter 36

22024

chapter 35

22992

chapter 34

21202

chapter 33

22257

chapter 32

21829

chapter 31

20812

chapter 30

23802

chapter 29

23028

chapter 28

23894

chapter 27

22083

chapter 26

20462

chapter 25

23684

chapter 24

23567

chapter 23

23102

chapter 22

23546

chapter 21

23724

chapter 20

25765

chapter 19

23176

chapter 18

24341

chapter 17

23446

chapter 16

22525

chapter 15

22944

chapter 14

21870

chapter 13

21687

chapter 12

22556

chapter 11

23952

chapter 10

26678

chapter 9

24362

chapter 8

22200

Chapter 7

21753

chapter 6

23481

chapter 5

29746

chapter 4

24500

chapter 3

26424

chapter 2

30137

chapter 1

33265

2 bình luận

công tử bun
công tử bun Tam đoạn đấu khí

'/>: k xem dc

Trả lời
20:35 - 25/11/2020
huongvi0000
huongvi0000 Nhất đoạn đấu khí

ngầu đéye:hnn:'/>

Trả lời
13:07 - 20/11/2020