Đăng nhập

Cung Quỷ Kiếm Thần

Cung Quỷ Kiếm Thần

[ Cập nhật lúc: 09:55 26/11/2021 ]

33143 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (1 người đã đánh giá)

Nội dung

cung là thứ binh khí vượt qua khoảng cách mà mắt thường nhìn được, thống trị cả những sinh mạng đang ẩn mình. nếu thứ vũ khí vô hình này khát khao tìm kiếm sinh mạng nào đó, liệu còn thứ nào đáng sợ hơn nó hay không?

Danh sách chương

chapter 104

22

chapter 103

21

chapter 102

19

chapter 101

7

chapter 100

5

chapter 99

6

chapter 98

8

chapter 97

62

chapter 96

20

chapter 95

1237

chapter 94

70

chapter 93

55

chapter 92

31

chapter 91

29

chapter 90

21

chapter 89

81

chapter 88

60

chapter 87

57

chapter 86

35

chapter 85

867

chapter 84

77

chapter 83

50

chapter 82

46

chapter 81

40

chapter 80

88

chapter 79

892

chapter 78

76

chapter 77

1067

chapter 76

114

chapter 75

1385

chapter 74

1294

chapter 73

56

chapter 72

57

chapter 71

122

chapter 70

1512

chapter 69

86

chapter 68

106

chapter 67

890

chapter 66

110

chapter 65

1463

chapter 64

142

chapter 63

132

chapter 62

1154

chapter 61

131

chapter 60

147

chapter 59

199

chapter 58

1440

chapter 57

90

chapter 56

883

chapter 55

73

chapter 54

92

chapter 53

1748

chapter 52

86

chapter 51

97

chapter 50

93

chapter 49

88

chapter 48

78

chapter 47

82

chapter 46

80

chapter 45

84

chapter 44

81

chapter 43

81

chapter 42

81

chapter 41

73

chapter 40

85

chapter 39

77

chapter 38

719

chapter 37

84

chapter 36

85

chapter 35

81

chapter 34

80

chapter 33

98

chapter 32

494

chapter 31

220

chapter 30

219

chapter 29

213

chapter 28

210

chapter 27

239

chapter 26

234

chapter 25

232

chapter 24

241

chapter 23

258

chapter 22

192

chapter 21

178

chapter 20

234

chapter 19

187

chapter 18

196

chapter 17

207

chapter 16

192

chapter 15

204

chapter 14

233

chapter 13

193

chapter 12

190

chapter 11

199

chapter 10

231

chapter 9

217

chapter 8

244

chapter 7

205

chapter 6

190

chapter 5

244

chapter 4

207

chapter 3

194

chapter 2

256

chapter 1

238

0 bình luận