Đăng nhập

giá cá thích khách hữu mao bệnh

Chương 52 : Sách mới báo trước —— « Hoàng tử xin nghĩ lại »

[Cập nhật lúc: 01:16 25/11/2021]

Sách mới báo trước —— « Hoàng tử xin nghĩ lại » Đi vào dị giới, xã súc lập trình viên Tô Tinh Xích phát hiện mình thành đế quốc Hoàng tử. Như thế trời Hồ bắt đầu, dứt khoát ngợp trong vàng son, nằm sống hết một đời? Nhưng không ngờ trời không toại lòng người, vạn giới linh lung châu nơi tay, bị ép trở thành chư thiên Chủ Thần, vơ vét mạnh nhất đồng đội, hoàn thành chư thiên nhiệm vụ, ta khống chế, ta thu nhận, ta bảo vệ. Vô số thế giới tồn vong sinh tức, chỉ ở một ý niệm. Nhưng là con đường phía trước hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận chính là vực sâu vạn trượng, là đi hay ở, tiến hay lùi, vạn niệm lựa chọn, Hoàng tử xin nghĩ lại.

0 bình luận