Đăng nhập

ngã tại thu trảm hình tràng đương phùng thi nhân na ta niên

Chương 62 : Tác xin phép nghỉ

[Cập nhật lúc: 07:58 24/11/2021]

Vẫn là đứng đắn xin phép nghỉ đi Lo nghĩ chứng từ hai tháng trước phát chương mạt tác giả nói lần thứ nhất bắt đầu, đến bây giờ cũng đã là lần thứ tư phát bệnh, lần này không có lòng buồn bực triệu chứng, nhưng có bệnh kén ăn, buồn nôn, đau bụng triệu chứng, biên tập nói với ta vẫn là cùng độc giả đơn chương chính thức thông báo một chút, đằng sau đổi mới khả năng được từ từ sẽ đến. Đạo quang Tây Dương quyển đã viết qua một nửa (mỗi 100 Chương thứ 1 quyển) quyển kế tiếp là Tứ a ca Hàm Phong Đông Doanh quyển.

0 bình luận