Fuuka - Chapter 2
  • Cập nhật : 02:43 - 15/04/2014
  • Đọc : 7716

Web Admin

100 tỷ
Tắt Âm Thanh
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Upload bởi Hamtruyen.com
Loading...
Bình luận của
Mẹo : nếu comment facebook không load, bạn có thể click lại vào thẻ Thành Viên Trên Facebook để load lại, đừng quên click quảng cáo góc trái để ủng hộ Hamtruyen
Văn hóa bình luận: Hãy thể hiện sự văn minh đơn giản nhất bằng cách comment mang tính xây dựng
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn tại đây nhé
Dân đen

certaindea - Ngũ tinh đấu sư

https://hamtruyen.com/doc-truyen/fuuka-chapter-1-full-color.html

Trả lời - 08:45 - 06/04/2018

Dân đen

Brave99 - Bát đoạn đấu khí

Trả lời - 00:03 - 22/03/2018

Dân đen

tlchacker - Tam tinh đấu giả

exp exp exp exp exp exp exp së có khi spam

Trả lời - 01:03 - 17/03/2018

Dân đen

feigned - Tứ tinh đấu giả

:'( ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

Trả lời - 21:52 - 28/09/2017

Dân đen

anlinhkei - Thất đoạn đấu khí

tks đã dịch

Trả lời - 00:12 - 07/08/2017

Dân đen

chuongchivas - Tam tinh đấu giả

Mẹo : nếu comment facebook không load, bạn có thể click lại vào thẻ Thành Viên Trên Facebook để load lại, đừng quên click quảng cáo góc trái để ủng hộ Hamtruyen

Trả lời - 17:54 - 15/07/2017

Dân đen

taolattung - Cửu tinh đấu sư

.

Trả lời - 08:37 - 26/06/2017

Dân Chơi

LuvT taolattung - Bát tinh đấu sư

.

Trả lời - 23:30 - 11/06/2017

Dân đen

cainaocungdc - Thất tinh đấu giả

.

Trả lời - 20:50 - 22/05/2017

Dân đen

chuongchivas - Nhị tinh đấu giả

Văn hóa bình luận để lên kinh nghiệm +1

Trả lời - 22:19 - 30/04/2017

Xem thêm bình luận khác
Đóng khung emo
+1 kinh nghiệm