Nguyên Tôn - Chapter 83
  • Cập nhật : 20:00 - 12/10/2018
  • Đọc : 49074

Web Admin

100 tỷ
Nguyên Tôn Chapter 83 - Upload bởi hamtruyen.com
Nguyên Tôn Chapter 83 - Upload bởi hamtruyen.com
Nguyên Tôn Chapter 83 - Upload bởi hamtruyen.com
Nguyên Tôn Chapter 83 - Upload bởi hamtruyen.com
Nguyên Tôn Chapter 83 - Upload bởi hamtruyen.com
Nguyên Tôn Chapter 83 - Upload bởi hamtruyen.com
Nguyên Tôn Chapter 83 - Upload bởi hamtruyen.com
Nguyên Tôn Chapter 83 - Upload bởi hamtruyen.com
Nguyên Tôn Chapter 83 - Upload bởi hamtruyen.com
Nguyên Tôn Chapter 83 - Upload bởi hamtruyen.com
Nguyên Tôn Chapter 83 - Upload bởi hamtruyen.com
Nguyên Tôn Chapter 83 - Upload bởi hamtruyen.com
Nguyên Tôn Chapter 83 - Upload bởi hamtruyen.com
Nguyên Tôn Chapter 83 - Upload bởi hamtruyen.com
Nguyên Tôn Chapter 83 - Upload bởi hamtruyen.com
Nguyên Tôn Chapter 83 - Upload bởi hamtruyen.com
Nguyên Tôn Chapter 83 - Upload bởi hamtruyen.com
Nguyên Tôn Chapter 83 - Upload bởi hamtruyen.com
>
Bình luận của
Mẹo : nếu comment facebook không load, bạn có thể click lại vào thẻ Thành Viên Trên Facebook để load lại, đừng quên click quảng cáo góc trái để ủng hộ Hamtruyen
Văn hóa bình luận: Hãy thể hiện sự văn minh đơn giản nhất bằng cách comment mang tính xây dựng!
Comment không được Kinh Nghiệm nữa, hãy vào tính năng phòng tu luyện nếu muốn tăng điểm kinh nghiệm
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn tại đây nhé
Dân đen

trimanh12345 - Tam tinh đấu giả

đơn giản mà nhẹ nhàng

Trả lời - 23:35 - 08/10/2019

Dân đen

kientin - Nhị tinh đấu giả

tks đã dịch

Trả lời - 19:35 - 22/03/2019

Dân đen

hyunsok - Nhất đoạn đấu khí

đã xem............

Trả lời - 4 giờ trước

Dân đen

longthanlk - Bát tinh đấu sư

Tuyển tập JAV + korea + Porn được lấy từ những trang như JAVHD và Pornhub cho AE xem miễn phí: https://docs.google.com/document/d/1eEK3yH-rK1WtUH6p9rXUUBbD3JuutYUwT8opnwfc8_4/edit

Trả lời - 12:33 - 26/01/2019

Dân đen

babilen - Lục tinh đấu giả

tksssssssssssss nhom dich

Trả lời - 19:50 - 01/11/2018

Dân đen

elnino - Ngũ tinh đấu giả

TO-BE Simple Past A) Fill in the blanks with was or were. 1) I --was---- at hospital yesterday. Because I --was---- ill. My mother --was---- with me. 2) It was ------ my birthday yesterday and everybody ----were-- there. 3) My father --was---- at home yesterday. Because it ---was--- Sunday. 4) We -were----- anxious about Meg as she --was--- very sad yesterday. 5) My cat -was----- on the carpet in the morning. 6) Sue -was----- my pen friend last year. B) Choose the correct answer 1) My father was / were angry today. Because he was / were late for work. 2) My parents was / were on vocation. 3) Marry was / were tired today. 4) We was /were in the garden. 5) The garden was / were colorful. 6) The child was / were skillful. 7) My room was / were tidy. 8) The dog was / were fierce. 9) The men was / were very angry. 10) My parents was / were in France last summer. C) Turn the sentences into Negative. 1) My mother was very annoyed. --my mother wasn’t very annoyed----------------------------. 2) Sue was at the cinema last night -------she wasn’t at the cinema last night-----------------------. 3) Our neighbors were friendly. --our neighbors weren’n friendly----------------------------. 4) The carpenter was busy. -------the carpenter wasn’t busy-----------------------. 5) I was the best player last night. -------I wasn’t the best player last night-----------------------. 6) The teacher was in the garden. --------the teacher wasn’t in the garden----------------------. D) Turn the sentences into Question. 1) She was Lora’s mother. ----------Was she Lora;s mother--------------------? 2) She was interested in taking photos. -------Was she interested in talking photo-----------------------? 3) His father was at work last Saturday. ---------------Was his father at work last saturday---------------. 4) Dorothy was disappointed. ---------------Was Dorothy disappointed---------------? 1. Meg was curious about the project. ---------Meg was curious about the project---------------------? 5) The book was too thick. --------Was the book too thick----------------------. 6) Who is Poo? -----------Who was Poo-------------------. E) Read Tom’s and Sue’s last weekend. Fill in the blanks with “ was-were-wasn’t-weren’t ” Tom: Yesterday--was---- Sunday and we went to picnic with our friend. It --was---- sunny in the morning. We --were---- happy. But in the evening it was------ cloudy. We ----were-- worried about the weather because we wanted to have a picnic. But, it---was--- a good picnic. Sue: At the end, it was------ a terrible day. It rained and we --were---- wet.I --was---- very sad. It---was--- my first picnic with my friends and it –wasn’t----- nice. We ---were--- happy with the picnic. Our teacher ---were--- helpful and kind. She ---was--- also sad. I hope we have a better picnic soon!

Trả lời - 14:14 - 25/10/2018

Dân đen

certaindea - Nhị tinh đại đấu sư

https://hamtruyen.com/doc-truyen/ngu-thien-chapter-18.html

Trả lời - 21:36 - 22/10/2018

Dân đen

vidolakem - Nhất tinh đấu giả

hay thanks

Trả lời - 22:49 - 20/10/2018

Dân đen

chip1501 - Lục tinh đấu giả

Cảm ơn nhóm dịch và chúc nhóm luôn thành công

Trả lời - 02:02 - 17/10/2018

Dân đen

hoanghails - Cửu tinh đấu giả

........

Trả lời - 07:50 - 15/10/2018

Xem thêm bình luận khác
Đóng khung emo
+1 kinh nghiệm