Đăng nhập

Eleceed

Eleceed

[ Cập nhật lúc: 04:01 01/12/2021 ]

61643 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (1 người đã đánh giá)

Nội dung

Kaiden - Một người dùng có khả năng bí ẩn ẩn giấu bên trong cơ thể của một con mèo đường phố. Anh ta sau đó được Jiwoo nhặt lên sau khi bị thương sau một trận chiến với người dùng khả năng khác. Anh ta có một tính cách bướng bỉnh và hách dịch. Jiwoo - một cậu học sinh trung học năng động và hay nói chuyện, yêu mèo. Anh ấy rất tốt bụng và dường như cũng có một khả năng đặc biệt.

Danh sách chương

chapter 170

18

chapter 169

27

chapter 168

87

chapter 167

7

chapter 166

5

chapter 165

4

chapter 164

43

chapter 163

39

chapter 162

1707

chapter 161

13

chapter 160

50

chapter 159

21

chapter 158

37

chapter 157

23

chapter 156

21

chapter 155

18

chapter 154

89

chapter 153

31

chapter 152

46

chapter 151

111

chapter 150

904

chapter 149

112

chapter 148

1067

chapter 147

93

chapter 146

96

chapter 145

102

chapter 144

98

chapter 143

96

chapter 142

103

chapter 141

349

chapter 140

127

chapter 139

63

chapter 138

51

chapter 137

60

chapter 136

53

chapter 135

58

chapter 134

49

chapter 133

1248

chapter 132

1233

chapter 131

45

chapter 130

55

chapter 129

1266

chapter 128

54

chapter 127

48

chapter 126

49

chapter 125

1065

chapter 124

44

chapter 123

68

chapter 122

45

chapter 121

43

chapter 120

44

chapter 119

43

chapter 118

1198

chapter 117

52

chapter 116

1449

chapter 115

41

chapter 114

43

chapter 113

1272

chapter 112

41

chapter 111

1020

chapter 110

797

chapter 109

915

chapter 108

36

chapter 107

50

chapter 106

1114

chapter 105

41

chapter 104

35

chapter 103

1317

chapter 102

61

chapter 101

61

chapter 100

47

chapter 99

52

chapter 98

38

chapter 97

38

chapter 96

53

chapter 95

41

chapter 94

1013

chapter 93

59

chapter 92

45

chapter 91

59

chapter 90

57

chapter 89

1194

chapter 88

51

chapter 87

42

chapter 86

39

chapter 85

44

chapter 84

1285

chapter 83

55

chapter 82

35

chapter 81

1127

chapter 80

1284

chapter 79

46

chapter 78

1693

chapter 77

1182

chapter 76

1044

chapter 75

43

chapter 74

36

chapter 73

49

chapter 72

1085

chapter 71

53

chapter 70

1049

chapter 69

1261

chapter 68

34

chapter 67

37

chapter 66

34

chapter 65

56

chapter 64

58

chapter 63

1196

chapter 62

45

chapter 61

36

chapter 60

40

chapter 59

38

chapter 58

59

chapter 57

32

chapter 56

36

chapter 55

39

chapter 54

38

chapter 53

32

chapter 52

1194

chapter 51

34

chapter 50

36

chapter 49

1268

chapter 48

34

chapter 47

1449

chapter 46

38

chapter 45

1099

chapter 44

37

chapter 43

39

chapter 42

953

chapter 41

50

chapter 40

67

chapter 39

43

chapter 38

56

chapter 37

36

chapter 36

42

chapter 35

46

chapter 34

38

chapter 33

49

chapter 32

35

chapter 31

37

chapter 30

39

chapter 29

1539

chapter 28

36

chapter 27

1119

chapter 26

1400

chapter 24

272

chapter 23

178

chapter 22

203

chapter 21

186

chapter 20

157

chapter 19

159

chapter 18

160

chapter 17

132

chapter 16

98

chapter 15

106

chapter 14

94

chapter 13

104

chapter 12

142

chapter 11

1289

chapter 10

225

chapter 9

201

chapter 8

370

chapter 7

691

chapter 6

489

chapter 5

482

chapter 4.6

458

chapter 4

569

chapter 3

576

chapter 2

772

chapter 1

796

0 bình luận