Đăng nhập

Kengan Omega

Kengan Omega

[ Cập nhật lúc: 05:58 25/11/2021 ]

113231 Lượt xem

Đang tiến hành

10.0 (1 người đã đánh giá)

Nội dung

Kengan Ashura Phần 2. Tiếp tục câu chuyện sau khi giải đấu kết thúc.

Danh sách chương

chapter 136

19

chapter 135

101

chapter 134

1364

chapter 133

56

chapter 132

30

chapter 131

48

chapter 130

48

chapter 129

49

chapter 128

42

chapter 127

1787

chapter 126

1222

chapter 125

79

chapter 124

60

chapter 123

1682

chapter 122

80

chapter 121

780

chapter 120

1040

chapter 119

34

chapter 118

1079

chapter 117

84

chapter 2021

1573

chapter 116

51

chapter 115

76

chapter 114

1273

chapter 113

81

chapter 112

1099

chapter 111

142

chapter 110

87

chapter 109

95

chapter 108

65

chapter 107

52

chapter 106

861

chapter 105

56

chapter 104

93

chapter 103

60

chapter 102

62

chapter 101

60

chapter 100

56

chapter 99

47

chapter 98

64

chapter 97

46

chapter 96

45

chapter 95

60

chapter 94

1125

chapter 93

55

chapter 92

46

chapter 91

67

chapter 90

63

chapter 89

743

chapter 88

287

chapter 87

160

chapter 86

136

chapter 85

125

chapter 84

527

chapter 83

234

chapter 82

198

chapter 81

381

chapter 80

225

chapter 79

409

chapter 78

306

chapter 77

266

chapter 76

292

chapter 75

226

chapter 74

183

chapter 73

180

chapter 72

178

chapter 71

155

chapter 70

174

chapter 69

163

chapter 68

162

chapter 67

192

chapter 66

165

chapter 65

166

chapter 64

181

chapter 63

154

chapter 62

155

chapter 61

188

chapter 60

141

chapter 59

143

chapter 58

145

chapter 57

1458

chapter 56

435

chapter 55

489

chapter 54

417

chapter 53

395

chapter 52

423

chapter 49

1388

chapter 47

716

chapter 45

962

chapter 44

668

chapter 43

526

chapter 42

466

chapter 41

1053

chapter 40

692

chapter 39

1231

chapter 38

824

chapter 37

654

chapter 36

594

chapter 35

625

chapter 34

514

chapter 33

606

chapter 32

828

chapter 31

479

chapter 30

524

chapter 29

490

chapter 28

421

chapter 27

481

chapter 26

1321

chapter 25

988

chapter 24

817

chapter 23

758

chapter 22

755

chapter 21

707

chapter 20

1730

chapter 19

1700

chapter 18

1168

chapter 17

1899

chapter 16

1741

chapter 15

1715

chapter 14

1801

chapter 13

1638

chapter 12

5916

chapter 11

1792

chapter 10

1863

chapter 9

1988

chapter 8

1949

chapter 7

2102

chapter 6

1833

chapter 5

2061

chapter 4

1802

chapter 3

1931

chapter 2

1975

chapter 1

2737

0 bình luận