Đăng nhập

Ngã Lão Ma Thần

Ngã Lão Ma Thần

[ Cập nhật lúc: 09:19 25/11/2021 ]

23631 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (1 người đã đánh giá)

Nội dung

một trong những ma thần mạnh nhất lịch sử võ lâm xuất hiện, là kỳ tài võ học kinh người, nhưng khởi nguồn lại là do ... thằng chút chít cách đó cả ngàn năm bay về can thiệp, câu chuyện hư cmn cấu này rồi sẽ đi đâu về đâu =))

Danh sách chương

chapter 81

64

chapter 80

63

chapter 79

127

chapter 78

1558

chapter 77

54

chapter 76

31

chapter 75

86

chapter 74

61

chapter 73

64

chapter 72

88

chapter 71

42

chapter 70

41

chapter 69

1452

chapter 68

72

chapter 67

93

chapter 66

1226

chapter 65

979

chapter 64

61

chapter 63

30

chapter 62

1473

chapter 61

101

chapter 60

117

chapter 59

135

chapter 58

152

chapter 57

128

chapter 56

128

chapter 55

873

chapter 54

76

chapter 53

76

chapter 52

82

chapter 51

76

chapter 50

83

chapter 49

1081

chapter 48

68

chapter 47

1149

chapter 46

72

chapter 45

273

chapter 44

152

chapter 43

164

chapter 42

152

chapter 41

218

chapter 40

142

chapter 39

136

chapter 38

252

chapter 37

266

chapter 36

240

chapter 35

169

chapter 34

174

chapter 33

165

chapter 32

145

chapter 31

165

chapter 30

163

chapter 29

136

chapter 28

138

chapter 27

136

chapter 26

168

chapter 25

157

chapter 24

135

chapter 23

141

chapter 22

139

chapter 21

138

chapter 20

156

chapter 19

147

chapter 18

168

chapter 17

143

chapter 16

151

chapter 15

130

chapter 14

140

chapter 13

159

chapter 12

151

chapter 11

150

chapter 10

184

chapter 9

166

chapter 8

173

chapter 7

181

chapter 6

180

chapter 5

186

chapter 4

186

chapter 3

179

chapter 2

202

chapter 1

240

0 bình luận