Đăng nhập

Người Nâng Cấp

Người Nâng Cấp

[ Cập nhật lúc: 04:01 01/12/2021 ]

15031 Lượt xem

Đang tiến hành

10.0 (1 người đã đánh giá)

Nội dung

câu chuyện về một thanh niên npc làm nghề thợ rèn hack game.

Danh sách chương

chapter 56

25

chapter 55

22

chapter 54

5

chapter 53

44

chapter 52

1228

chapter 51

27

chapter 50

27

chapter 49

29

chapter 48

11

chapter 47

13

chapter 46

12

chapter 45

15

chapter 44

40

chapter 43

17

chapter 42

34

chapter 41

82

chapter 40

62

chapter 39

55

chapter 38

28

chapter 37

67

chapter 36

71

chapter 35

37

chapter 34

39

chapter 33.5

79

chapter 33

1283

chapter 32.5

843

chapter 32

962

chapter 31

1294

chapter 30

92

chapter 29

54

chapter 28

1219

chapter 27

55

chapter 26

1516

chapter 25

66

chapter 24

1190

chapter 23

68

chapter 22

66

chapter 21

60

chapter 20

202

chapter 19

69

chapter 18

75

chapter 17

78

chapter 15

76

chapter 14

100

chapter 13

78

chapter 12

77

chapter 11

116

chapter 10

83

chapter 9

84

chapter 8

116

chapter 7

98

chapter 6

98

chapter 5

124

chapter 4

119

chapter 3

132

chapter 2

181

chapter 1

243

0 bình luận