Đăng nhập

Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

[ Cập nhật lúc: 11:04 27/11/2021 ]

30964 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (1 người đã đánh giá)

Nội dung

bị sư phó nhặt được tiểu hòa thượng năm tuổi, nên xuống núi tìm ba ba. tiểu hòa thượng mềm mại ôm một con tiểu sói con, bước chân ngắn nhỏ nhi tiến lên liền ôm chính mình ba ba chân dài nãi thanh nãi khí hô “ba ba!” một tiếng ba ba, kêu đến năm vị đại lão đồng thời hổ khu chấn động! mềm mại mới vừa tìm được ba ba thời điểm: nhất hào ba ba lạnh nhạt “tiểu hài tử gì đó phiền toái nhất.” số 2 ba ba khinh thường “chê cười, ta có nhiều như vậy thích ta fans, sẽ để ý này nhiều ra tới một cái tiểu đoàn tử.” số 3 ba ba xách theo tiểu đoàn tử “đồng học ngươi nhận sai người, trở về làm bài tập.” số 4 ba ba trong miệng ngậm một cây yên nhướng mày “ăn vạ?” số 5 ba ba vẻ mặt tiểu mộng bức “ta có nữ nhi sao?” cùng mềm mại ở chung vài ngày sau, các ba ba đồng thời thật thơm…… “

Danh sách chương

chapter 141

0

chapter 140

19

chapter 139

14

chapter 138

12

chapter 137

11

chapter 136

12

chapter 135

4

chapter 134

68

chapter 133

20

chapter 132

38

chapter 131

8

chapter 130

46

chapter 129

33

chapter 128

13

chapter 127

29

chapter 126

26

chapter 125

27

chapter 124

35

chapter 123

32

chapter 122

26

chapter 121.2

1562

chapter 121.1

17

chapter 120

20

chapter 119

24

chapter 118

19

chapter 117

9

chapter 116

27

chapter 115

22

chapter 114

28

chapter 113

39

chapter 112

15

chapter 111

29

chapter 110

34

chapter 109

17

chapter 108

36

chapter 107

41

chapter 106

16

chapter 105

47

chapter 104

1557

chapter 103

33

chapter 102

41

chapter 101

30

chapter 100

41

chapter 99

19

chapter 98

16

chapter 97

43

chapter 96

21

chapter 95

39

chapter 94

1599

chapter 93

17

chapter 92

20

chapter 91

38

chapter 90

1378

chapter 89

17

chapter 88

20

chapter 87

31

chapter 86

37

chapter 85

41

chapter 84

37

chapter 83

48

chapter 82

22

chapter 81

37

chapter 80

25

chapter 79

24

chapter 78

43

chapter 77

41

chapter 76

39

chapter 75

23

chapter 74

46

chapter 73

41

chapter 72

44

chapter 71

33

chapter 70

40

chapter 69

42

chapter 68

39

chapter 67

1170

chapter 66

40

chapter 65

40

chapter 64

36

chapter 63

46

chapter 62

51

chapter 61

26

chapter 60

57

chapter 59

26

chapter 58

39

chapter 57

24

chapter 56

48

chapter 55

47

chapter 54

60

chapter 53

43

chapter 52

22

chapter 51

88

chapter 50

1013

chapter 49

22

chapter 48

56

chapter 47

39

chapter 46

27

chapter 45

25

chapter 44

47

chapter 43

34

chapter 42

46

chapter 41

49

chapter 40

44

chapter 39

68

chapter 38

54

chapter 37

57

chapter 36

44

chapter 34

31

chapter 33

49

chapter 32

38

chapter 31

33

chapter 30

74

chapter 29

59

chapter 28

996

chapter 27

53

chapter 26

102

chapter 25

1457

chapter 24

95

chapter 23

75

chapter 22

1639

chapter 21

37

chapter 20

97

chapter 19

68

chapter 18

82

chapter 17

52

chapter 16

76

chapter 15

1067

chapter 14

87

chapter 13

66

chapter 12

1162

chapter 11

84

chapter 10

49

chapter 9

98

chapter 8

43

chapter 7

58

chapter 6

1050

chapter 5

68

chapter 4

88

chapter 3

109

chapter 2

1100

chapter 1

112

0 bình luận