Đăng nhập

Ta Là Đại Hoàn Đan

Ta Là Đại Hoàn Đan

[ Cập nhật lúc: 05:57 25/11/2021 ]

24498 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (1 người đã đánh giá)

Nội dung

đỉnh núi bất qui phong sản sinh ra một thần đan hiếm có, chính là ta, ngọc thụ alam phong, tiêu sái nghê thường, tâm hồn to lớn! đại hoàn đan đánh thì không được, ăn thì không được!

Danh sách chương

chapter 74

10

chapter 73

19

chapter 72

90

chapter 71

1

chapter 70

22

chapter 69

5

chapter 68

3

chapter 67

2

chapter 66

2

chapter 65

34

chapter 64

18

chapter 63

43

chapter 62

1142

chapter 61

1079

chapter 60

14

chapter 59

39

chapter 58

16

chapter 57

18

chapter 56

1171

chapter 54

45

chapter 53

1350

chapter 52

50

chapter 51

24

chapter 50

29

chapter 49

1448

chapter 48

29

chapter 47

30

chapter 46

87

chapter 45

57

chapter 44

1069

chapter 43

77

chapter 42

1871

chapter 41

92

chapter 40

51

chapter 39

87

chapter 38

866

chapter 37

67

chapter 36

59

chapter 35

56

chapter 34

98

chapter 33

507

chapter 32

1090

chapter 31

58

chapter 30

66

chapter 29

51

chapter 28

1181

chapter 27

53

chapter 26

1534

chapter 25

66

chapter 24

64

chapter 23

52

chapter 22

53

chapter 21

58

chapter 1.1

784

chapter 20

168

chapter 19

76

chapter 18

90

chapter 17

95

chapter 16

96

chapter 15

171

chapter 14

108

chapter 13

135

chapter 12

254

chapter 11

141

chapter 10

204

chapter 9

246

chapter 8

202

chapter 7

163

chapter 6

171

chapter 5

169

chapter 4

169

chapter 3

179

chapter 2

224

chapter 1.4

174

chapter 1.3

169

chapter 1.2

203

chapter 1

179

0 bình luận