Đăng nhập

Thần Cấp Thấu Thị

Thần Cấp Thấu Thị

[ Cập nhật lúc: 01:43 25/11/2021 ]

152565 Lượt xem

Đang tiến hành

10.0 (1 người đã đánh giá)

Nội dung

Một lần ngoài ý muốn để Diệp Hàn có được thần kỳ năng lực nhìn xuyên tường, từ đây nhân sinh của hắn trở nên muôn màu muôn vẻ, khai thác mạnh nhất thương nghiệp đế quốc, xưng bá thế giới cược đàn, một tay y thuật diệu thủ hồi xuân, trở thành y đạo thánh thủ, có được ức vạn tài phú, la lỵ, ngự tỷ, hoa khôi cảnh sát, nữ thần nhao nhao hướng hắn đánh tới, làm một bản số lượng có hạn nam nhân, Diệp Hàn áp lực rất lớn, bất đắc dĩ cùng mấy cái kẻ trộm mộ đi dò thám hiểm, nhưng mà, một cái từ viễn cổ truy tìm đến nay bí mật kinh thiên dần dần hiện lên ở hắn trước mắt!...

Danh sách chương

Chapter 238

143

Chapter 237

133

Chapter 236

60

Chapter 235

184

Chapter 234

31

Chapter 233

33

Chapter 232

28

Chapter 231

83

Chapter 230

1263

Chapter 229

60

Chapter 228

56

Chapter 227

61

Chapter 226

60

Chapter 225

1069

Chapter 224

53

Chapter 223

40

Chapter 222

52

Chapter 221

1822

Chapter 220

74

Chapter 219

62

Chapter 218

35

Chapter 217

1391

Chapter 216

71

Chapter 215

71

Chapter 214

60

Chapter 213

71

Chapter 212

96

Chapter 211

72

Chapter 210

67

Chapter 209

86

Chapter 208

68

Chapter 207

87

Chapter 206

75

Chapter 205

79

Chapter 204

81

Chapter 203

1192

Chapter 202

95

Chapter 201

83

Chapter 200

1456

Chapter 199

104

Chapter 198

75

Chapter 197

114

Chapter 196

1365

Chapter 195

74

Chapter 194

110

Chapter 193

97

Chapter 192

57

Chapter 191

233

Chapter 190

107

Chapter 189

1298

Chapter 188

68

Chapter 187

104

Chapter 186

130

Chapter 185

153

Chapter 184

116

Chapter 183

167

Chapter 182

875

Chapter 181

94

Chapter 180

84

Chapter 179

148

Chapter 178

139

Chapter 177

175

Chapter 176

190

Chapter 175

180

Chapter 174

142

Chapter 173

164

Chapter 172

251

Chapter 171

202

Chapter 170

224

Chapter 169

208

Chapter 168

226

Chapter 167

221

Chapter 166

222

Chapter 165

255

Chapter 164

205

Chapter 163

306

Chapter 162

186

Chapter 161

132

Chapter 160

734

Chapter 159

275

Chapter 158

184

Chapter 157

225

Chapter 156

215

Chapter 155

255

Chapter 154

219

Chapter 153

159

Chapter 152

226

Chapter 151

223

Chapter 150

230

Chapter 149

290

Chapter 148

295

Chapter 147

201

Chapter 146

246

Chapter 145

245

Chapter 144

206

Chapter 143

256

Chapter 142

188

Chapter 141

213

Chapter 140

249

Chapter 139

225

Chapter 138

281

chapter 137

204

chapter 136

215

chapter 135

157

chapter 134

161

chapter 133

164

chapter 132

164

chapter 131

157

chapter 130

196

chapter 129

177

chapter 128

152

chapter 127

189

chapter 126

191

chapter 125

157

chapter 124

154

chapter 123

150

chapter 122

182

chapter 121

191

chapter 120

156

chapter 119

155

chapter 118

140

chapter 117

142

chapter 116

151

chapter 115

150

chapter 114

193

chapter 113

186

chapter 112

151

chapter 111

145

chapter 110

159

chapter 109

166

chapter 108

132

chapter 107

175

chapter 106

139

chapter 105

1303

chapter 104

143

chapter 103 fix

1285

chapter 102

138

chapter 101

131

chapter 100

162

chapter 99

126

chapter 98

139

chapter 97

141

chapter 96

140

chapter 95

160

chapter 94

159

chapter 93

115

chapter 92

1065

chapter 91

119

chapter 90

114

chapter 89

1232

chapter 88

115

chapter 87

135

chapter 86

116

chapter 85

145

chapter 84

115

chapter 83

117

chapter 82

120

chapter 81

108

chapter 80

131

chapter 79

119

chapter 78

131

chapter 77

127

chapter 76

133

chapter 75

150

chapter 74

889

chapter 73

108

chapter 72

147

chapter 71

111

chapter 70

121

chapter 69

110

chapter 68

108

chapter 67

2762

chapter 66

116

chapter 65

110

chapter 64

114

chapter 63

105

chapter 62

108

chapter 61

157

chapter 60

109

chapter 59

122

chapter 58

109

chapter 57

124

chapter 56

181

chapter 55

150

chapter 54

145

chapter 53

112

chapter 52

116

chapter 51

110

chapter 50

136

chapter 49

121

chapter 48

123

chapter 47

119

chapter 46

115

chapter 45

118

chapter 44

126

chapter 43

134

chapter 42

124

chapter 41

136

chapter 40

1505

chapter 39

117

chapter 38

119

chapter 37

122

chapter 36

139

chapter 35

127

chapter 34

126

chapter 33

125

chapter 32

143

chapter 31

150

chapter 30

124

chapter 29

121

chapter 28

135

chapter 27

128

chapter 26

161

chapter 25

139

chapter 24

132

chapter 23

140

chapter 22

142

chapter 21

140

chapter 20

149

chapter 19

144

chapter 18

264

chapter 17

315

chapter 16

3678

chapter 15

2457

chapter 14

2434

chapter 13

2797

chapter 12

3664

chapter 11

3644

chapter 10

2857

chapter 9

2789

chapter 8

2801

chapter 7

3116

chapter 6

3269

chapter 5

4079

chapter 4 video

3132

chapter 3

4052

chapter 2

4228

Chapter 1

6578

0 bình luận