Đăng nhập

Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế

Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế

[ Cập nhật lúc: 09:20 25/11/2021 ]

91084 Lượt xem

Đang tiến hành

10.0 (1 người đã đánh giá)

Nội dung

một thế gian nơi hầm ngục , quái thú và cả người chơi đều xuất hiện./n/trong thế giới đó, chỉ có một mình ta biết được sự thật./n/hãy cùng ta cứu lấy thế giới./n/hãy chấm dứt trò chơi./n/bí mật của kẻ được tụng là “đấng cứu thế”, một kẻ ích kỷ đang mong muốn thâu thóm thế giới, vươn lên thành kẻ thống trị tối cao./n/chỉ có ta, là kẻ duy nhất nhận qua sự phản bội của hắn./n/chính ta, kẻ bị hắn giết và trở về quá khứ, biết hết thảy sự thật.

Danh sách chương

chapter 77

65

chapter 76

85

chapter 75

61

chapter 74

54

chapter 73

1860

chapter 72

1453

chapter 71

31

chapter 70

33

chapter 69

76

chapter 68

125

chapter 67

95

chapter 66

89

chapter 65

95

chapter 64

115

chapter 63

125

chapter 62

119

chapter 61

128

chapter 60

111

chapter 59

1150

chapter 58

143

chapter 57

78

chapter 56

68

chapter 55

71

chapter 54

1095

chapter 46.2

46

chapter 46.1

47

chapter 40

67

chapter 53

284

chapter 52

120

chapter 51

106

chapter 50

101

chapter 49

121

chapter 48

103

chapter 47

106

chapter 46

117

chapter 45

332

chapter 44

157

chapter 43

161

chapter 42

148

chapter 41

143

chapter 40.2

277

chapter 40.1

187

chapter 39

180

chapter 38

198

chapter 37

184

chapter 36

226

chapter 35

534

chapter 34

248

chapter 33

510

chapter 32

274

chapter 31

418

chapter 30.2

290

chapter 30.1

293

chapter 29

250

chapter 28

655

chapter 27

405

chapter 26

368

chapter 25

384

chapter 24

310

chapter 23

1381

chapter 22

688

chapter 21

2990

chapter 20

2754

chapter 19

2186

chapter 18

1914

chapter 17

2049

chapter 16

2354

chapter 15

1992

chapter 14

2591

chapter 13

2682

chapter 12

2265

chapter 11

2684

chapter 10

3038

chapter 9

1732

chapter 8

1668

chapter 7

2236

chapter 6

2900

chapter 5

1687

chapter 4

2976

chapter 3

1921

chapter 2

1760

chapter 1

2479

0 bình luận