Đăng nhập

Tối Cường Vận Đào Hoa

Tối Cường Vận Đào Hoa

[ Cập nhật lúc: 12:16 29/11/2021 ]

153060 Lượt xem

Đang tiến hành

10.0 (1 người đã đánh giá)

Nội dung

hắn là một sinh viên, đột nhiên một ngày bị ép trở thành truyền nhân của hoa tiên, sở hữu được những kĩ năng đặc biệt. chỉ là trước khi luyện thành "đào hoa bảo điển" thì hắn phải tự kiềm chế bản thân, một khi có abc xyz với nữ nhân, thì sẽ nổ tung tại chỗ. mà cách luyện đào hoa bảo điển là phải thu được tình yêu đích thực của các cô gái....

Danh sách chương

chapter 255

19

chapter 254

10

chapter 253

5

chapter 252

19

chapter 251

3

chapter 250

2

chapter 249

30

chapter 248

30

chapter 247

12

chapter 246

29

chapter 118

13

chapter 245

18

chapter 244

9

chapter 243

23

chapter 242

21

chapter 241

26

chapter 240

30

chapter 239

10

chapter 238

1439

chapter 237

27

chapter 236

8

chapter 235

32

chapter 234

33

chapter 233

16

chapter 232

46

chapter 231

28

chapter 230

29

chapter 229

19

chapter 228

18

chapter 227

51

chapter 226

34

chapter 225

1128

chapter 224

49

chapter 223

57

chapter 222

73

chapter 221

69

chapter 220

64

chapter 219

74

chapter 218

70

chapter 217

43

chapter 216

84

chapter 215

46

chapter 214

42

chapter 213

83

chapter 212

106

chapter 211

87

chapter 210

95

chapter 209

80

chapter 208

1319

chapter 207

102

chapter 206

676

chapter 205

51

chapter 204

96

chapter 203

872

chapter 202

1380

chapter 201

1107

chapter 200

57

chapter 199

1362

chapter 198

54

chapter 197

54

chapter 196

59

chapter 195

51

chapter 194

51

chapter 193

1267

chapter 192

49

chapter 191

47

chapter 190

46

chapter 189

37

chapter 188

1304

chapter 187

167

chapter 186

68

chapter 185

49

chapter 184

143

chapter 183

49

chapter 182

51

chapter 181

79

chapter 180

49

chapter 179

54

chapter 178

53

chapter 177

50

chapter 176

56

chapter 175

52

chapter 174

158

chapter 173

63

chapter 172

56

chapter 171

71

chapter 170

109

chapter 169

61

chapter 168

57

chapter 167

122

chapter 166

70

chapter 165

70

chapter 164

193

chapter 163

88

chapter 162

74

chapter 161

67

chapter 160

149

chapter 159

188

chapter 158

113

chapter 157

167

chapter 156

86

chapter 155

162

chapter 154

127

chapter 153

137

chapter 152

116

chapter 151

168

chapter 150

128

chapter 149

88

chapter 148

228

chapter 147

235

chapter 146

204

chapter 145

204

chapter 144

190

chapter 143

189

chapter 142

219

chapter 141

186

chapter 140

243

chapter 139

157

chapter 138

176

chapter 137

151

chapter 136

166

chapter 135

158

chapter 134

163

chapter 133

235

chapter 132

164

chapter 131

192

chapter 130

138

chapter 129

143

chapter 128

265

chapter 127

191

chapter 126

163

chapter 125

179

chapter 124

166

chapter 123

170

chapter 122

163

chapter 121

173

chapter 120

332

chapter 119

331

chapter 117

242

chapter 116

304

chapter 115

331

chapter 114

244

chapter 113

243

chapter 112

231

chapter 111

236

chapter 110

250

chapter 109

225

chapter 108

220

chapter 107

219

chapter 106

238

chapter 105

234

chapter 104

229

chapter 103

225

chapter 102

216

chapter 101

200

chapter 100

235

chapter 99

408

chapter 98

299

chapter 97

309

chapter 96

288

chapter 95

304

chapter 94

307

chapter 93

321

chapter 92

300

chapter 91

311

chapter 90

309

chapter 89

274

chapter 88

276

chapter 87

306

chapter 86

291

chapter 85

2918

chapter 84

538

chapter 83

1029

chapter 82

573

chapter 81

1536

chapter 80

645

chapter 79

623

chapter 78

617

chapter 77

637

chapter 76

652

chapter 75

657

chapter 74

636

chapter 73

676

chapter 72

630

chapter 71

674

chapter 70

636

chapter 69

638

chapter 68

630

chapter 67

629

chapter 66

608

chapter 65

620

chapter 64

646

chapter 63

640

chapter 62

635

chapter 61

640

chapter 60

672

chapter 59

634

chapter 58

628

chapter 57

699

chapter 56

652

chapter 55

630

chapter 54

661

chapter 53

639

chapter 52

636

chapter 51

643

chapter 50

661

chapter 49

638

chapter 48

654

chapter 47

756

chapter 46

723

chapter 45

693

chapter 44

693

chapter 43

710

chapter 42

738

chapter 41

836

chapter 40

728

chapter 39

725

chapter 38

1535

chapter 37

987

chapter 36

933

chapter 34

913

chapter 33

851

chapter 32

896

chapter 31

921

chapter 30

998

chapter 29

984

chapter 28

975

chapter 27

937

chapter 26

975

chapter 25

1085

chapter 35

1154

chapter 24

1195

chapter 23

1169

chapter 22

1188

chapter 21

1219

chapter 20

1240

chapter 19

1168

chapter 18

1251

chapter 17

1268

chapter 16

1216

chapter 15

2751

chapter 14

1727

chapter 13

1745

chapter 12

1765

chapter 11

2562

chapter 10

2326

chapter 9

2248

chapter 8

2253

chapter 7

2234

chapter 6

2149

chapter 5

2207

chapter 4

2392

chapter 3

2365

chapter 2

2419

chapter 1

3764

0 bình luận