Đăng nhập

Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn

Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn

[ Cập nhật lúc: 05:57 25/11/2021 ]

170136 Lượt xem

Đang tiến hành

7.5 (2 người đã đánh giá)

Nội dung

Vô Cực Thiên Tôn tu tiên, nghịch chuyển tiên pháp tối cao của tông môn. Chỉ là vì trở về đô thị! Lần này, quyết sửa chữa sai lầm, bù đắp lại nuối tiếc của kiếp trước, tiền bạc, sức mạnh, người đẹp đều có đủ. Truyện cải biên từ tiểu thuyết "Trùng Sinh chi Đô Thị Tu Tiên"

Danh sách chương

chapter 267

23

chapter 266

71

chapter 265

9

chapter 264

74

chapter 263

33

chapter 262

37

chapter 261

826

chapter 260

43

chapter 259

46

chapter 258

35

chapter 257

30

chapter 256

47

chapter 255

45

chapter 254

57

chapter 253

25

chapter 252

45

chapter 251

16

chapter 250

36

chapter 249

46

chapter 248

32

chapter 247

40

chapter 246

33

chapter 245

41

chapter 244

22

chapter 243

17

chapter 242

1367

chapter 241

53

chapter 240

63

chapter 239

945

chapter 238

42

chapter 237

42

chapter 236

89

chapter 235

39

chapter 234

85

chapter 233

79

chapter 232

90

chapter 231

55

chapter 230

90

chapter 229

109

chapter 228

90

chapter 227

95

chapter 226

1346

chapter 225

101

chapter 224

72

chapter 223

99

chapter 222

119

chapter 221

115

chapter 220

118

chapter 219

116

chapter 218

120

chapter 217

1164

chapter 216

1390

chapter 215

76

chapter 214

1372

chapter 213

148

chapter 212

101

chapter 211

88

chapter 210

100

chapter 209

92

chapter 208

90

chapter 207

75

chapter 206

99

chapter 205

90

chapter 204

1363

chapter 203

84

chapter 202

631

chapter 201

80

chapter 200

99

chapter 199

89

chapter 198

90

chapter 197

104

chapter 196

207

chapter 195

1172

chapter 194

1300

chapter 193

959

chapter 192

91

chapter 191

109

chapter 190

100

chapter 189

812

chapter 188

95

chapter 187

110

chapter 186

95

chapter 185

103

chapter 184

116

chapter 183

1270

chapter 182

116

chapter 181

103

chapter 180

111

chapter 179

91

chapter 178

96

chapter 177

882

chapter 176

897

chapter 175

1122

chapter 174

102

chapter 173

100

chapter 172

95

chapter 171

115

chapter 170

108

chapter 169

94

chapter 168

1513

chapter 167

882

chapter 166

1326

chapter 165

305

chapter 164

424

chapter 163

232

chapter 162

241

chapter 161

252

chapter 160

220

chapter 159

224

chapter 158

284

chapter 157

214

chapter 156

208

chapter 155

238

chapter 154

247

chapter 153

204

chapter 152

217

chapter 151

267

chapter 150

239

chapter 149

182

chapter 148

229

chapter 147

231

chapter 146

203

chapter 145

190

chapter 144

230

chapter 143

188

chapter 142

217

chapter 141

199

chapter 140

185

chapter 139

198

chapter 138

196

chapter 137

210

chapter 136

202

chapter 135

223

chapter 134

187

chapter 133

198

chapter 132

202

chapter 131

197

chapter 130

195

chapter 129

190

chapter 128

208

chapter 127

237

chapter 126

198

chapter 125

246

chapter 124

270

chapter 123

254

chapter 122

198

chapter 121

193

chapter 120

193

chapter 119

225

chapter 118

221

chapter 117

188

chapter 116

193

chapter 115

198

chapter 114

212

chapter 113

205

chapter 112

200

chapter 111

219

chapter 110

199

chapter 109

224

chapter 108

236

chapter 107

204

chapter 106

235

chapter 105

190

chapter 104

204

chapter 103

194

chapter 102

197

chapter 101

195

chapter 100

193

chapter 99

196

chapter 98

233

chapter 97

203

chapter 96

232

chapter 95

198

chapter 94

207

chapter 93

196

chapter 92

202

chapter 91

204

chapter 90

194

chapter 89

189

chapter 88

190

chapter 87

199

chapter 86

198

chapter 85

238

chapter 84

207

chapter 83

201

chapter 82

186

chapter 81

235

chapter 80

197

chapter 79

203

chapter 78

227

chapter 77

223

chapter 76

203

chapter 75

207

chapter 74

233

chapter 73

250

chapter 72

200

chapter 71

225

chapter 70

237

chapter 69

217

chapter 68

184

chapter 67

219

chapter 66

236

chapter 65

242

chapter 64

194

chapter 63

230

chapter 62

186

chapter 61

214

chapter 60

223

chapter 59

205

chapter 58

195

chapter 57

239

chapter 56

201

chapter 55

220

chapter 54

216

chapter 53

193

chapter 52

223

chapter 51

237

chapter 50

232

chapter 49

187

chapter 48

211

chapter 47

203

chapter 46

244

chapter 45

263

chapter 44

225

chapter 43

217

chapter 42

219

chapter 41

258

chapter 40

239

chapter 39

220

chapter 38

216

chapter 37

223

chapter 36

220

chapter 35

256

chapter 34

240

chapter 33

212

chapter 32

239

chapter 31

224

chapter 30

572

chapter 29

366

chapter 28

333

chapter 27

349

chapter 26

481

chapter 25

497

chapter 24

408

chapter 23

377

chapter 22

484

chapter 21

397

chapter 20

412

chapter 19

2210

chapter 18

1292

chapter 17

1281

chapter 16

3403

chapter 15

3603

chapter 14

3017

chapter 13

3537

chapter 12

3326

chapter 11

3964

chapter 10

4111

chapter 9

3971

chapter 8

4306

chapter 7

4417

chapter 6

3913

chapter 5

4441

chapter 4

4471

chapter 3

4716

chapter 2

4991

chapter 1

6444

chapter 0

5353

0 bình luận